Strona Główna · Plan lekcji · Zastępstwa · moodle · Biblioteka · STRUGaVka · Obozy szkolne · Sport Luty 21 2018 08:10:29
Informacje o otwieranych klasach w liceum

INFORMACJE OGÓLNE O KLASACH


Każda z klas zapewni Ci możliwość nauki dwóch języków obcych (w wersji podstawowej lub rozszerzonej). Możesz wybrać spośród: angielskiego, francuskiego, niemieckiego. Języki obce nauczane są międzyoddziałowo. Na początku roku szkolnego sprawdzamy, na jakim jesteś poziomie i dzięki temu trafiasz do grupy odpowiadającej Twoim umiejętnościom! Rozwijasz się, nie tracisz czasu na powtarzanie tego, co już dobrze opanowałeś! Nauka języka obcego w VLO pozwoli Ci dołączyć do bardzo dużej grupy uczniów zdobywających trofea w konkursach i olimpiadach językowych (Tabela1).

Tabela 1. Liczba finalistów i laureatów olimpiad przedmiotowych z języków obcych.
Nazwa OlimpiadyLiczba finalistów i laureatów VLO
Olimpiada j. angielskiego17
Olimpiada j. niemieckiego10
Olimpiada j. łacińskiego2


W tym roku szkolnym, aż 3 naszych uczniów zakwalifikowało się do etapu centralnego Olimpiady Języka Niemieckiego.

UWAGA NOWOŚĆ !!!

W każdej otwieranej klasie będziesz miał możliwość wyboru trzeciego przedmiotu rozszerzonego. Po pierwszym semestrze klasy pierwszej będziesz deklarował wybór trzeciego, dodatkowego przedmiotu spośród następujących : języki obce, biologia, chemia, matematyka, geografia, fizyka, informatyka, historia, WOS .

Utworzenie grupy międzyoddziałowej zależeć będzie od ilości chętnych np. grupa językowa – minimum 7 osób, grupa informatyczna – minimum 15 osób, grupa przedmiotowa – minimum 20 osób.

W ROKU SZKOLNYM 2014/15 V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE OTWIERA NASTĘPUJĄCE KLASY:1 A: KLASA MEDYCZNA

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, trzeci przedmiot do wyboru
Przedmioty punktowane w rekrutacji: j. polski, matematyka, j. obcy, biologia


Klasa adresowana głównie do tych, którzy chcą dowiedzieć się czegoś więcej o funkcjonowaniu świata roślin i zwierząt oraz o złożoności ludzkiego organizmu. Nauka w tej klasie pomoże Ci dokonać odpowiedzialnych wyborów życiowych związanych ze zdrowiem swoim i innych, identyfikacją własnych problemów i podejmowania działań dla ich rozwiązania. Będziesz przygotowany do tworzenia zdrowego środowiska życia, pracy i zabawy. Podczas nauki w klasie medycznej będziesz miał możliwość dokonywania obserwacji i doświadczeń przyrodniczych; nauczysz się interpretować wyniki. Odwiedzisz Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie zapoznasz się z nowoczesnymi sposobami diagnostyki. Osobom, które marzą o karierze lekarza, weterynarza, zoologa, mikrobiologa czy botanika nauka w tej klasie umożliwi rozwinięcie zainteresowań i dobre kierunkowe przygotowanie do egzaminu maturalnego. Klasa medyczna pozwoli Ci dołączyć do bardzo licznej grupy uczniów zdobywających trofea w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Mamy w tej dziedzinie ogromne doświadczenie - w Gliwicach jesteśmy liderem pod względem liczby laureatów i finalistów Olimpiady Biologicznej i Olimpiady Ekologicznej (Tabela 2).

Tabela 2. Liczba finalistów i laureatów olimpiad przedmiotowych z biologii i ekologii.

Nazwa OlimpiadyLiczba finalistów i laureatów VLO
Olimpiada Biologiczna12
Olimpiada Wiedzy Ekologicznej5


W tym roku szkolnym, aż 2 naszych uczniów zakwalifikowało się do etapu centralnego Olimpiady Biologicznej.

Większość absolwentów tej klasy studiuje na najlepszych Uniwersytetach Medycznych w kraju, gdyż wysokie wyniki egzaminu dojrzałości przewyższające średnią krajową i wojewódzką pozwalają corocznie bardzo licznej grupie naszych uczniów pokonać bez trudu ogromną konkurencję. Absolwentką naszego liceum jest również Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (w latach 2005 -2012) prof. Ewa Małecka – Tendera.

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

 Biologia PBiologia RChemia PChemia RFizyka PFizyka R
województwo455241564050
Gliwice465349333957
kraj445040563847
szkoła6963 674660


Klasa przygotowuje do studiów na takich kierunkach jak: medycyna, stomatologia, farmacja, ratownictwo, weterynaria, zdrowie publiczne, fizjoterapia, biologia, zootechnika, AWF, biofizyka, biotechnologia, chemia, inżynieria chemiczna, inżynieria środowiskowa, ochrona środowiska, fizyka medyczna.

UWAGA!!!

Nie zapominajcie, że w tej klasie nie zostaną zaniedbane inne przedmioty, nie zostawimy Cię w „próżni”, jeśli nagle zmienią Ci się zainteresowania i zechcesz związać swą przyszłość z innymi dziedzinami. W tej klasie będziesz miał możliwość wyboru trzeciego przedmiotu rozszerzonego. W klasie pierwszej, po pierwszym semestrze zadeklarujesz wybór trzeciego, dodatkowego przedmiotu spośród: języków obcych, geografii, fizyki, matematyki, informatyki, historii, WOS. Utworzenie grupy międzyoddziałowej zależeć będzie od ilości chętnych np. grupa językowa – minimum 7 osób, grupa informatyczna – minimum 15 osób, grupa przedmiotowa – minimum 20 osób.

1 B: KLASA MATEMATYCZNO – FIZYCZNA
1 C: KLASA MATEMATYCZNO – FIZYCZNA


Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, trzeci przedmiot do wyboru
Przedmioty punktowane w rekrutacji: j. polski, matematyka, j. obcy, fizyka


Klasy skierowane do umysłów ścisłych, pasjonatów matematyki i fizyki. Wielbiciele „królowej nauk”zrealizują się w gąszczu wzorów, zadań matematycznych i konkursów przedmiotowych. Jeśli zechcesz, zapewnimy Ci możliwość uczestnictwa w zajęciach prowadzonych na Politechnice Śląskiej i Uniwersytecie Śląskim w zakresie matematyki i fizyki. Nauczyciele pomogą Ci zrozumieć zjawiska otaczającego świata w sposób przyjazny i zrozumiały. W tej klasie będziesz mógł realizować swoje naukowe pasje. Pomożemy Ci w przygotowaniach do Olimpiady Matematycznej i Fizycznej oraz innych konkursów na szczeblu krajowym i zagranicznym (Tabela 3.).

Tabela 3. Liczba finalistów i laureatów olimpiad przedmiotowych z matematyki i fizyki.
Nazwa OlimpiadyLiczba finalistów i laureatów VLO
Olimpiada Matematyczna10
Olimpiada Fizyczna i Olimpiada
Astronomiczna
9


W tym roku szkolnym, aż 3 naszych uczniów brało udział w etapie wojewódzkim Olimpiady Fizycznej. Jest to największa w Gliwicach liczba uczniów zakwalifikowanych z jednej szkoły. Na uwagę zasługuje również fakt, iż 2 uczniów naszej szkoły - jako jedyni w Gliwicach, zakwalifikowało się do etapu wojewódzkiego Olimpiady Matematycznej. Jako jedyna szkoła w Gliwicach mamy również uczestnika kolejnych etapów Olimpiady Lingwistyki Matematycznej.

Dla uczniów zdolnych istnieje możliwość realizacji indywidualnego toku nauczania z poszczególnych przedmiotów. Jeśli zechcesz, w klasie II możesz rozpocząć studiowanie poszczególnych przedmiotów na Wydziale Matematyczno - Fizycznym oraz Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej, a także na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Śląskiego. Dla chętnych istnieje możliwość uczestnictwa w I Pracowni Fizycznej Politechniki Śląskiej. Ponadto współpracujemy z Pałacem Młodzieży w Katowicach w zakresie przedmiotów ścisłych. Zapraszamy pracowników naukowych na wykłady i pokazy . W tej klasie przygotujesz się rzetelnie do zdawania matury z matematyki i fizyki na poziomie rozszerzonym. Wyniki uzyskiwane przez naszych uczniów na egzaminie maturalnym znacznie przewyższają średnią krajową i wojewódzką.

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

 Matematyka PMatematyka RFizyka PFizyka R
województwo55534050
Gliwice62573957
kraj55543847
szkoła88694660


Klasa przygotowuje do studiów na wielu kierunkach politechnicznych, na informatyce, fizyce, matematyce, nanotechnologii lub do studiów międzywydziałowych.

UWAGA!!!

Nie zapominajcie, że w tej klasie nie zostaną zaniedbane inne przedmioty, nie zostawimy Cię w „próżni”, jeśli nagle zmienią Ci się zainteresowania i zechcesz związać swą przyszłość z innymi dziedzinami. W tej klasie będziesz miał możliwość wyboru trzeciego przedmiotu rozszerzonego. W klasie pierwszej, po pierwszym semestrze zadeklarujesz wybór trzeciego, dodatkowego przedmiotu spośród: języków obcych, biologii, chemii, geografii, informatyki, historii, WOS. Utworzenie grupy międzyoddziałowej zależeć będzie od ilości chętnych np. grupa językowa – minimum 7 osób, grupa informatyczna – minimum 15 osób, grupa przedmiotowa – minimum 20 osób.

KLASA 1D: HUMANISTYCZNA

Przedmioty rozszerzone: j. polski, historia, trzeci przedmiot do wyboru
Przedmioty punktowane w rekrutacji: j. polski, matematyka, j. obcy, historia


Klasę proponujemy uczniom szczególnie zainteresowanym kulturą współczesną i jej rodowodem oraz rozwijaniem własnych twórczych pomysłów. Większa ilość lekcji języka polskiego, historii, języka łacińskiego, wiedzy o kulturze umożliwi lepsze rozumienie dzieł literackich, źródłowych tekstów historycznych i prawniczych oraz kontekstów filozoficznych. Możesz mieć pewność, że dostaniesz dobre przygotowanie w każdej dziedzinie, łącznie z matematyką, którą przecież musisz zdawać obowiązkowo na maturze. Pomożemy Ci pokonać strach przed występami publicznymi, dodatkowe bloki zajęć z retoryki i erystyki przygotują Cię do takich wystąpień, podejmowania dyskusji, autoprezentacji. Chcemy Cię nauczyć sposobów wyrażania opinii, prowadzenia negocjacji i komunikowania się z ludźmi w różnych życiowych sytuacjach. Podejmujemy się również kształcenia umiejętności redagowania różnych form wypowiedzi pisemnych: literackich, naukowych i publicystycznych. Szczególnie zwracamy uwagę na umiejętność wyrażania własnego zdania oraz logiczne i precyzyjne formułowanie opinii. Umożliwimy publikowanie własnych tekstów literackich i publicystycznych w szkolnej gazetce. Chętnym proponujemy udział w wyjazdach do krakowskich teatrów, blok lekcji filmoznawczych oraz humanistyczne wycieczki naukowe. Umożliwiamy udział w spotkaniach z interesującymi ludźmi kultury i nauki. W tej klasie będziesz mógł realizować swoje naukowe pasje. Pomożemy Ci w przygotowaniach do Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, Olimpiady Historycznej, Olimpiady Wiedzy o Integracji Europejskiej, Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka, Olimpiady z WOS-u i innych konkursów związanych z tymi przedmiotami (Tabela 5).

Tabela 5. Liczba finalistów i laureatów olimpiad przedmiotowych z j. polskiego, historii, WOS-u, Praw Człowieka i Integracji Europejskiej.

Nazwa OlimpiadyLiczba finalistów i laureatów VLO
Olimpiada Literatury i Języka Polskiego7
Olimpiada Historyczna12
Olimpiada Wiedzy o Integracji Europejskiej, Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka, Olimpiada z WOS-u.12


Klasa przygotowuje uczniów do międzywydziałowych studiów humanistycznych, prawniczych, filologicznych, socjologicznych, dziennikarskich, filozoficznych, politologicznych, animatorów kultury, historii, historii sztuki, resocjalizacji. W tej klasie przygotujesz się rzetelnie do zdawania matury z języka polskiego i historii na poziomie rozszerzonym. Wyniki uzyskiwane przez naszych uczniów na egzaminie maturalnym znacznie przewyższają średnią krajową i wojewódzką.

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

 J. polski PJ. polski RHistoria PHistoria R
województwo55635455
Gliwice58736159
kraj55635354
szkoła70857169


UWAGA!!!

Nie zapominajcie, że w tej klasie nie zostaną zaniedbane inne przedmioty, nie zostawimy Cię w "próżni", jeśli nagle zmienią Ci się zainteresowania i zechcesz związać swą przyszłość z innymi dziedzinami. W tej klasie będziesz miał możliwość wyboru trzeciego przedmiotu rozszerzonego. W klasie pierwszej, po pierwszym semestrze zadeklarujesz wybór trzeciego, dodatkowego przedmiotu spośród: języków obcych, biologii, chemii, geografii, fizyki, matematyki, informatyki, WOS. Utworzenie grupy międzyoddziałowej zależeć będzie od ilości chętnych np. grupa językowa – minimum 7 osób, grupa informatyczna – minimum 15 osób, grupa przedmiotowa – minimum 20 osób.

KLASA 1E: MATEMATYCZNO – GEOGRAFICZNA

Przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, trzeci przedmiot do wyboru
Przedmioty punktowane w rekrutacji: j. polski, matematyka, j. obcy, geografia


W tej klasie dzięki rozszerzonemu programowi z matematyki i geografii zapoznasz się z podstawami funkcjonowania rynku, przygotujesz się np. do studiów ekonomicznych, turystycznych, jak i do studiów na wielu kierunkach politechnicznych. Nauczysz się również jak założyć firmę, uczestniczyć w operacjach giełdowych, jak odnaleźć się na rynku pracy. W dobie funkcjonowania Polski w strukturach Unii Europejskiej, pokażemy Ci, jakie perspektywy rozwoju daje łączenie znajomości języków obcych z zainteresowaniami ekonomicznymi. Będziesz mógł realizować swoje naukowe pasje poprzez udział w międzynarodowym projekcie GLOBE, który szkoła realizuje. Jest to program, który umożliwia poznanie globalnych problemów środowiska. Obszarem badawczym jest tutaj cała Ziemia, a uczniowie wykonują odpowiednie pomiary według określonych zasad. W naszej szkolnej stacji meteorologicznej przeprowadzamy m.in. badania atmosfery, a wyniki badań są przesyłane co Centrum programu GLOBE w Nowym Jorku.

W tej klasie będziesz mógł realizować swoje naukowe pasje. Pomożemy Ci w przygotowaniach do Olimpiady Matematycznej i Geograficznej (Tabela 6).

Tabela 6. Liczba finalistów i laureatów olimpiad przedmiotowych z matematyki i geografii.

Nazwa OlimpiadyLiczba finalistów i laureatów VLO
Olimpiada Matematyczna10
Olimpiada Geograficzna7


W tym roku szkolnym jeden z uczniów zakwalifikował się do etapu centralnego Olimpiady Geograficznej.

W tej klasie przygotujesz się rzetelnie do zdawania matury z matematyki i geografii na poziomie rozszerzonym. Wyniki uzyskiwane przez naszych uczniów na egzaminie maturalnym znacznie przewyższają średnią krajową i wojewódzką.

Klasa przygotowuje do studiów na kierunkach ekonomicznych, biznesowych turystycznych, technicznych.

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

 Matematyka PMatematyka RGeografia PGeografia R
województwo55534049
Gliwice62574151
kraj55543847
szkoła88695251


UWAGA!!!

Nie zapominajcie, że w tej klasie nie zostaną zaniedbane inne przedmioty, nie zostawimy Cię w "próżni", jeśli nagle zmienią Ci się zainteresowania i zechcesz związać swą przyszłość z innymi dziedzinami. W tej klasie będziesz miał możliwość wyboru trzeciego przedmiotu rozszerzonego. W klasie pierwszej, po pierwszym semestrze zadeklarujesz wybór trzeciego, dodatkowego przedmiotu spośród: języków obcych, biologii, chemii, fizyki, informatyki, WOS, historii. Utworzenie grupy międzyoddziałowej zależeć będzie od ilości chętnych np. grupa językowa – minimum 7 osób, grupa informatyczna – minimum 15 osób, grupa przedmiotowa – minimum 20 osób.
W oczach uczniów:

ZOBACZ FILM
O szkole
Historia szkoły Kadra kierownicza Nasi olimpijczycy w gimnazjum Nasi olimpijczycy w liceum Grono pedagogiczne Dokumenty szkolne Statut szkoły Wolontariat
Uczeń
Dziennik elektroniczny Plan lekcji Rozkład sal Dzwonki Zastępstwa Zajęcia dodatkowe i konsultacje Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne Samorząd szkolny LMaP Wyjazdy edukacyjne Obozy szkolne Egzamin gimnazjalny Egzamin maturalny Stypendia Lista podręczników Legitymacja Wieczór Talentów Ubezpieczenie NNW
Rekrutacja
Liceum 2017/2018
Rodzice
Rada Rodziców Kalendarium roku szkolnego Pedagog szkolny Doradca zawodowy Wszystko o rodzinie
Linki
REFORMA EDUKACJICKEOKE JaworznoŚląskie KOWOM GOMMEN
?cie?ki Kopernika

O projekcie Strona główna projektu
Erasmus+

Projekt I - UPSTECHKEY Projekt II - Konstruktywizm w nauczaniu matematyki. Otwarte zasoby edukacyjne. Projekt III - EPEC
Matematyka bez tajemnic


Strona główna projektu
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso
1,997,428 Unikalnych wizyt

Powered by PHP-Fusion copyright © 2003-2006 by Nick Jones.
Released as free software under the terms of the GNU/GPL license.